IT OUTSOURCING

KOMPLEKSOWE WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA FIRM

Zapewniamy kompleksową obsługę firm oraz instytucji w zakresie IT.
Posiadamy specjalistyczne kwalifikacje poświadczone certyfikatami oraz 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą IT
Gwarantujemy naszym klientom stały dostęp do specjalistycznej opieki informatycznej.
Współpraca na zasadach outsourcingu umożliwia zwiększenie efektywności działania przy jednoczesnej redukcji kosztów.
Zapewniamy krótkie czasy reakcji na zgłoszone problemy

CERTFIKACJA SIECI kat.5e kat.6

PROBLEMY Z SIECIĄ???

Najcześtrze problemy dotyczą błędnie wykonanej instalacji okablowania strukturalnego.
Zweryfikujemy Państwa sieć teleinformatyczna.
Pomiary przeprowadzamy za pomocą miernika Fluke DTX 1800.
Weryfikujemy zmierzone wartości z niewymaganiami dla norm kategorii 5, 5e, 6, 6a.
Wynikiem przeprowadzenia pomiarów jest szczegółowy raport przedstawiający rzeczywiste parametry okablowania.

INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE

ROZWIĄZANIA DLA WYMAGAJĄCYCH

Pro­po­nu­jemy pań­stwu kom­plek­sową ofertę obej­mu­jącą dostar­cze­nie odpo­wied­nich mate­ria­łów (prze­wody, osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny itp.) oraz pro­fe­sjo­nalny mon­taż a także wdro­że­nie.

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Optymalna oferta w zasięgu reki!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doborze środowiska teleinformatycznego dla naszych klientów.
Kładziemy nacisk na optymalizację oferty pod kątem kosztów końcowych. Bazujemy na dobrze wyselekcjonowanej ofercie producentów. Posiadamy szereg autoryzacji i raz certyfikacji technicznych i handlowych.

Monitoring IP CCTV

ROZWIĄZANIA DLA WYMAGAJĄCYCH

Bazujemy na sprawdzonych technologiach i produktach.
Wybraliśmy markę NOVUS jako producenta dającego szerokie możliwości doboru osprzętu, wysokie parametry w przystępnej cenie oraz 3 letnia gwarancję w standardzie.

SYSTEMY ALARMOWE I KD

ITELIGENTNE BEZPIECZEŃSTWO

Oferujemy integracje systemów SATEL, ROGER oraz DSC zgodnie z specyficznymi wymaganiami klientów.
Świadczymy wsparcie dla istniejących instalacji